Miejsce na rejsie jest "zaklepane" po wpłacie uzgodnionej zaliczki.
Oprócz swoich danych proszę zamieszczać na formularzach wpłaty dopiski, np. "Karaiby", "Seszele" "Grecja", "Bałtyk - wrzesień", itp.

Nr. konta -  eKONTO 29 1140 2004 0000 3702 0810 5529